Piblikasyon yon èv sou relasyon literè Ayiti-Kiba

Semenn sa a, nan Laavan, pi presizeman nan Sal Che Guevara, se te prezantasyon 8 liv ki te genyen pri literè Casa de las Americas 2017 la. “Una suave, tierna línea de montañas azules, Nicolás Guillén y Haití”, yon liv Emilio Jorge Rodriguez te ekri, te vann tankou pate cho. (Nicolas Guillen se powèt nasyonal Kiba.)
Rodriguez te pran la pawòl, li menm, pou eksplike pouki sa li te reyalize gwo rechèch pou ekri dokiman sa a. Li te afimen: «Mwen te bouke tande nan laprès, chak fwa yo te nonmen non Ayiti, se peyi ki pi pòv nan Amerik Latin lan. Non, se yon peyi ki rich ak yon kilti divès ekstraòdinè – kit se penti, eskilpti, dans, mizik – san pale de literati ki vrèman san parèy».
Fòk mwen fè remake, Rodriguez pa yon desandan ayisyen men yon Kiben pito blan. Liv rechèch sa a gen 3 blok ladan l ki rele: «De listwa», ki rapwoche kote Rodriguez trase echanj ant Ayiti e Kiba depi epòk Atwèy; «Dyalog horizontal», ki abòde Ayiti nan literati kiben ak Kiba nan literati ayisyen ; epi «Nicolás Guillén: vizit memorab ann Ayiti» a.

Nan fen liv la, gen yon bibliografi long, ki se repèkisyon vizit Guillén nan laprès ayisyen epi detay jou pa jou vizit Guillén ann Ayiti, kote li vin zanmi Jacques Roumain, Roussan Camille ak Philippe Thoby-Marcelin, pami dòt entelektyèl ayisyen.
“Una suave, tierna línea de montañas azules, Nicolas Guillen y Haití” te ranpòte konkou Casa de las Americas nan kategori Pri pou etid sou prezans Nwa ann Amerik ak Karayib kontanporen an.
Anna Kovac

Articles Similaires

Back to top button