Site icon Latest News, Breaking News, National News, World News, Haiti News – Journal Haiti Progres

«Lanmò Nègès Da»

Jan otè a te di l la : « nanm ki fèt nan bon lalin, pa tann pou l boujonnen, briye ak donnen».Se ka Nègès Da, atis total kapital ki pa t lontan gen 9yèm rekòt kafe l. Zansèt nou yo kouri rele l, paske misyon l bout, pou nanm li pa pèdi nan fènwa sou latè. Men tou, lanmò Nègès Da mete nou fasafas ak yon reyalite nou pa janm vle aksepte, chak jou, ak pwòp tèt nou, ak idantite nou, ak kilti nou, kòm moun e kòm pèp. Li souvan fondman menm esans nou, kòm pèp ki pa ka chape ak senkretis ki karakterize l, nan dimansyon relijyez ak kiltirèl sosyete ayisyèn lan.

Kèk kretyen malonèt pwofite di: «yo te wè sa pou li», pa rapò ak oryentasyon espirityèl ak filozofik konba li a te pran. Menm jan tou, se yon move kou pou tout sila yo ki te pataje menm filozofi avèk mouvman li te ladan l lan, menm lè li te yon minè.

Genyen anpil deba wo nivo, anpil pwofondè travèse, sa ta sipoze trennen dèyè l, e non vye diskou moun ki pa eklere, ki pa edike. Kidonk, an nou plis moun chak jou. Ann fè plis tolerans ak respè, menm pa rapò a sila yo ki chwazi, pou yon rezon oubyen yon lòt, pa pataje menm gou, menm kwayans, menm filozofi lavi, oryentasyon seksyèl, chapèl ak sistèm politik, avèk nou.

Repoze anpè, Nègès Da. Se misyon w ki bout. Retounen ak kè kontan nan limyè a. Menm jan avè w, Byad fè plis pase 30 tan ap fè moun ri, san li pa t janm tonbe nan gwotèsk ak ridikil.

23/01/2022

Kmi-Lingus

Exit mobile version